DGLV

Het Directoraat-generaal Luchtvaart, DGLV, is een onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer en is verantwoordelijk…