fly away

Het ongewild wegvliegen van je drone, door verlies van controle door falen van de controller of…