Reglementen FDR1

Officiële FDR1-reglementen voor deelnemende piloten en programmeurs


Hieronder worden FDR1, Formula DR-one en Formula DR1 als synoniem gebruikt om de competitie te beschrijven waarbinnen de MiniDrone-piloten (“Drone ACEs”) het tegen elkaar opnemen. Het aspect veiligheid is een universeel deel, ook te respecteren door Drone ACEs die niét aan de races deelnemen. 


1. Basis

1.1 Materiaal (voor races)

 • Elke MiniDrone-piloot’, vliegt binnen de FDR1 met een technisch, firmwarematig en structureel ongewijzigde Minidrone, van het model “DJI Tello” met een vast standaard gewicht. De MiniDrone wordt door meerdere partijen verkocht, maar als referentie: https://store.dji.com/product/tello?vid=38421. Dit houdt ook in:
  • Standaard drone (zie deze link voor referentie)
  • Standaard batterij (zie deze link voor referentie)
  • Standaard propellors (zie deze link voor referentie)
  • Standaard propellor guards (zie deze link voor referentie)*
  • Standaard top cover (zie deze link voor referentie), hoewel puur cosmetische aanpassingen mogen zonder structurele wijzigingen.
 • Afwijkingen aan dit materiaal met bewust of onbewust voordeel voor de piloot leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

1.2 Software (voor races)

 • Elke MiniDrone-piloot vliegt binnen de H2H League met ongewijzigde, officiële vliegsoftware zoals beschikbaar gesteld door DJI /Shenzhen RYZE Tech Co.Ltd op een standaard iOS of Android smartphone of tablet, telkens zonder hacks. De instellingen van deze software kunnen, naargelang het type race, opgelegd worden door de organisatie. (bijv. “Flight Speed SLOW/FAST”) Deze software is te vinden in de resp. App Stores:
 • Elke Programmeur vliegt binnen de D2D League (eens beschikbaar) met software naar keuze uit een van de volgende pakketten. Instructies hoe deze software gebruiken, worden elders op deze website beschikbaar gesteld. De toegelaten software, tijdens de race, is (op dit moment) gelimiteerd* tot:
  • Mobile Scratch
  • Scratch (Windows) + Node.js
  • Scratch (Mac OS) + Adobe Air + Node.js
  • Python

2. Veiligheid (algemeen)

 • Tijdens een evenement staat veiligheid voorop.
 • Wees hoffelijk en respectvol, dit komt veilig dronegebruik en plezier ten goede.
 • Elke piloot dient een certificering te ondergaan.
 • Tijdens een evenement (Qualifier, Race,…) is iedereen hoofdelijk verantwoordelijk voor gemaakte schade. Vergewis je ervan dat je familiale verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor de activiteiten van een op afstand bestuurd luchtvaartuig. Je weet maar nooit.
 • Iedereen dient de Belgische/Europese wetgeving voor drones van toepassing te volgen. Een handige start aan informatie is te vinden in de Juridische sectie van deze website.
 • Tijdens een evenement is het centrale aanspreekpunt de Race Official om de goede orde te helpen vrijwaren. Zijn/Haar oordeel is op dat moment beslissend en hij/zij geeft toestemming voor vluchten. Elke deelnemer erkent zijn/haar autoriteit op dat vlak. De Race Official kan bijgestaan worden door door hem/haar aangeduide helpers.
 • Vliegt een piloot met FPV of puur op zijn scherm, dan moet hij verplicht vergezeld worden van een ‘Wingman‘, maximaal 1 meter naast de piloot tijdens de vlucht, die visueel contact houdt met de minidrone in VLOS.
 • Vliegt een programmeur of MiniDrone-piloot zonder FPV, dan moet hij ook verplicht de minidrone in VLOS houden.
 • Op elk moment moet de MiniDrone tijdens de vlucht snel tot stilstand kunnen gebracht worden. Principe van een “Kill Switch”, zeker in een D2D-context.

3. Race

3.1. Parc fermé

 • Eens de Race Official voor de race de drone gecontroleerd heeft, mag hier niets meer aan gebeuren, tenzij aan- of uitzetten.
 • Moet er toch nog iets onreglementairs gebeuren, dan zal de drone een penalty van 1 (of meerdere) seconde(n)* achteraf te verrekenen in de eindscore.

3.2. Race procedure

3.2.1 Race Start

 • Een race gebeurt voor veiligheidsredenen en WiFi-interferentiebeperking bij voorkeur individueel of maximaal tussen 5 personen* per keer.
 • De piloten plaatsen allemaal hun drones op hun juiste startplaatsen in uit-modus.
 • De piloten nemen een afstand van elkaar van minimaal 3 meter om storing te verminderen.
 • De Race Official legt alle droneverkeer en storend dataverkeer in de omgeving stil.
 • Eens de Race Official de juiste startvolgorde bevestigt, mogen de piloten hun drones gaan aanschakelen en controleren ze de goeie verbinding tussen drone en controller. Elke piloot toont met een thumbs up de RTF.
 • De Race Official verifieert zo ieders RTF.
 • Het startsein* wordt gegeven door de Race Official.

3.2.2 Raceverloop

 • Het raceverloop zoals het aantal ronden* en pitstopmogelijkheden* worden in de racebeschrijving weergegeven. Per default is een race maar 1 ronde*.
 •  Algemene gevaarssituaties* (mits van toepassing) worden weergegeven met (kleurlichten of kleur)vlaggen:
  • Geel: gevaarsituatie, opletten bij vliegen. Voorsteken verboden, snelheid wordt tot minimum herleid. Drones vliegen door tot aan de startplaatsen en hoveren boven hun startplaats, wachtend op Race Official die de lichten terug doven.
  • Rood: Zoals bij geel, maar race wordt effectief gestopt. Piloten landen ook terug op de startplaatsen en wachten op nieuwe start.
  • Geruite vlag: finish.*
 • Persoonlijke (gevaars)situaties worden door de Race Official helpers gemeld aan de piloot. Dit kan veel zijn: verplicht stoppen door mechanisch falen, verplicht stoppen door diskwalificatie.
 • Straffen kunnen variëren, naargelang beslissing door de Race Official*. De normale straf is verplicht landen in de pit en terug opstijgen.

3.2.3 Raceresultaten

 • Dit model wordt nog op dit moment uitgewerkt. Kom later terug voor een definitieve neerslag.
 • Bij gelijkstand en/of dispuut legt de Race Official de situatie voor aan de voorzitter en zal die de knoop doorhakken, op basis van alle beschikbare informatie.

4. Aanpassingen

Dit reglement kan altijd worden aangepast. De deelnemer is verplicht dit vlak voor elk evenement na te lezen.

 


(*) Kan aangepast worden naargelang type race door de Race Official ter plaatse