B D E F

BCAA

Belgische Civil Aviation Authority, synoniem voor “Directoraat-generaal Luchtvaart” (DGLV)

DGLV

Het Directoraat-generaal Luchtvaart, DGLV, is een onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer en is verantwoordelijk…

DGTA

“Direction générale du Transport aérien”, Frans synoniem voor DGLV.

EASA

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Aviation Safety Agency) is een agentschap…

FAA°

“Federal Aviation Administration”: het departement in de Verenigde Staten dat zich bezig houdt met de regulering…