A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

AAIU

“Air Incident Investigation Unit” (in België)

AAL°

“Above Aerodrome Level”

AGL°

“Altitude above ground level”, kortom hoogte boven het grondniveau, hoever je van de grond vliegt met…

AMSL

“(height) Above Mean Sea Level” – hoogte boven afgesproken referentie-zeepeil.

ARF°

“Almost ready to fly”. Vaak gebruikt door dronepiloten die nog wat in elkaar moeten steken vooraleer…

ARP°

Airport/Aerodrome Reference Point. Term om locatie op een kaart van een luchthaven aan te duiden van…

ATC°

“Air Traffic Control” (Luchtverkeersleiding) Een dienst die wordt verstrekt door verkeersleiders op de grond, die bewegingen…

BCAA

Belgische Civil Aviation Authority, synoniem voor “Directoraat-generaal Luchtvaart” (DGLV)

BCDC

Belgian Civil Drone Council, een drone-overlegplatform voor overheid, luchtverkeersleiders, politie en leger, en bedrijven.

Blue hour

“Blauw uur” – Fotografieterm verwijzend naar de periode vlak na zonsondergang of de periode vlak voor…

BNF

“Bind N Fly”, “Bind and fly”: je drone is compleet klaar om te gaan vliegen, maar…

brushless

Meestal gaat het over een “brushless motor”: deze motoren hebben een permanente magneet die rond een…

BVLOS

“Beyond visual line of sight”: letterlijk je kan je drone niet meer zien met het blote…

CE-keurmerk

De CE-markering (Conformité Européenne) geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen…

CineWhoop

Een CineWhoop is een kleine drone, meestal met 3 inch-propellers en propellerbeschermers die men ook wel…

CTA°

“Controlled Airspace”. Gecontroleerd luchtruim door verkeersleiding.

CTR

“Controlled Traffic Region”. Gebied gecontroleerd door luchtverkeersleiding.

D2D

Drone To Drone. Een term om aan te duiden dat de competitie tussen autonoom vliegende drones…

DGLV

Het Directoraat-generaal Luchtvaart, DGLV, is een onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer en is verantwoordelijk…

DGTA

“Direction générale du Transport aérien”, Frans synoniem voor DGLV.

Drone ACE°

MiniDrone-piloot binnen FDR1.

dronie

Het modewoord om te zeggen “drone selfie”: vaak een beweging waar je jezelf centraal plaatst en…

EASA

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Aviation Safety Agency) is een agentschap…

ESC°

“Electronic Speed Controller” – Toestel dat elektrisch werkt om de snelheid te begrenzen.

EUKA

De Vlaamse Dronefederatie. EUKA is deel van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie.

FAA°

“Federal Aviation Administration”: het departement in de Verenigde Staten dat zich bezig houdt met de regulering…

FDR1°

Acroniem voor “Formula DR-One” (‘Formula dee ar wan’ uitgesproken), een woordspeling op ‘Formula’ en ‘Drone’, onze…

fly away

Het ongewild wegvliegen van je drone, door verlies van controle door falen van de controller of…

FPL

“Flight Planning”, vliegplannen.

FPV

“First Person View”. In strictu senso: In realtime kunnen kijken naar het beeld vanuit je drone…