DGLV

Het Directoraat-generaal Luchtvaart, DGLV, is een onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer en is verantwoordelijk voor de regelgeving en certificatie voor burgerluchtvaart in België.

Related termen