Wetgeving voor drones in België en Europa

Als je met je drone vliegt, moet je de wetgeving voor drones altijd respecteren. Niet alleen omdat het moet, maar voor je eigen veiligheid en van iedereen. Zo mag je op vele plaatsen niet vliegen, en moet je verschillende regels voor gebruik van het luchtruim in acht nemen. Nu gelden er strenge Belgische wetten en vanaf juli 2020 is er een nieuw Europees kader. We zetten alles hier even op een rijtje.

 

Voor 1 juli 2020: de huidige wetgeving voor drones in België

Zolang we niét 1 juli 2020 zijn, gelden er per land -in Europa- nog aparte wetten voor alles wat vliegen met een drone betreft. Voor recreatieve vluchten in België, blijf je tot dan best ver weg van mensen, blijf je volgens het DGLV best op privé-terrein. Je vliegt ook best met een drone onder de 1kg, zonder iets eraan hangend. Constante VLOS is een vereiste, en vlieg overdag. Vanzelfsprekend doe je dit niét voor commerciële doeleinden en vermijd je elke no-fly zone. België is hiermee één van de strengste landen om te vliegen met je drone voor een beetje plezier te maken.

Zeker te checken tot eind juni 2020

We verwijzen graag voor de volledige informatie naar volgende bronnen:Na 1 juli 2020: één wetgeving voor gans Europa

Vanaf 1 juli 2020 geldt een nieuwe, uniforme wetgeving voor drones. Een bron van transparantie en duidelijkheid, en voor de Belgische drone-enthousiast een zucht van verluchting. Het beste wat we lazen op gespecialiseerde websites, en hieruit konden destilleren, was dit als essentie van het nieuw juridisch kader:

De beste manier om de nieuwe regelgeving goed te begrijpen, is de oude uit je hoofd te deleten en opnieuw te beginnen. Door een aantal fundamentele wijzigingen is het heel moeilijk om lijnen te trekken tussen de verschillende categorieën en klasses van de oude en de nieuwe wetten.”

De manier waarop het Koninklijk Besluit dat drones reguleerde tot 1 juli 2020 was opgebouwd, was vanuit een verbodsidee. Het goede nieuws is dat de EU deze keer vanuit de andere invalshoek is vertrokken. De nieuwe wetgeving gaat eerder uit van het principe:

“Alles mag, tenzij we zeggen dat het niet mag”.

3 categorieën: regels op basis van wat jij wil doen, niét je drone

Samengevat: geen onderscheid meer tussen hobby- en professionele dronepiloten, maar wel op basis van het risico van je vlucht. De laag-risico-vluchten noemen we de “open categorie”, de categorie die we op deze website proberen aan te bevelen met het toestel dat we ondersteunen én het vlieggedrag. Binnen deze “open categorie” vind je nog wel subklassen, waar onze drone (<250 gr.) zich als “C0” (‘C-nul’, “speelgoed”) identificeert.

Wil je echter over mensenmassa’s vliegen dan ga je direct al een categorie hoger, en wil je boven 120m vliegen, dan stijg je plots 2 categorieën bijvoorbeeld. (check echter alle details op de websites van de officiële instanties vooraleer je zoiets doet)

Kijk even op de tabel hieronder: in de open categorie zullen drones onder 900gr zonder een goedkeuring van DGLV over wat mensen mogen vliegen (mits goedkeuring van die mensen, tenzij het onbedoeld was), maar niet over mensenmassa’s (uitleg hieronder).

Zware drone stuurt signaal, operator geregistreerd

Het is niet meer de drone die geregistreerd moet worden, maar de operator (als hij bepaalde dingen doet/heeft).

De drone, indien zwaarder dan 250 gram, moet

  • Een signaal uitsturen. Dat is een signaal met een aantal gegevens zoals het serienummer, de positie, de hoogte en de vliegrichting van de drone, maar ook de positie piloot en de identificatie van de operator meegeeft. Dat mag met behulp van een add-on device.
  • Ook uitgerust zijn met een geo-awareness-systeem. Dat wil zeggen dat de drone intelligent genoeg moet zijn om een kaart te lezen en de piloot te waarschuwen als hij in een zone komt waarin hij niet mag vliegen.

Dit geldt dus (voor zover we dit begrijpen) niét voor de hier ondersteunde drones op deze website, zij wegen immers minder dan 250 gram.

De operator, ook in onze vertrouwde ‘open categorie’ moet wél geregistreerd zijn als de drone “uitgerust is met een sensor die persoonlijke data kan vastleggen” (lees: een camera) als we onderstaande tabel mogen geloven. (Bron: EUKA) – Maar, als we de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie (Bron: EUKA) er op na slaan, dan staat daar net iets anders:

“Gezien de risico’s voor de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens moeten exploitanten van onbemande luchtvaartuigen zich registreren als [z]ij een onbemand luchtvaartuig exploiteren dat is uitgerust met een sensor die persoonsgegevens kan opvangen. Dit geldt echter niet voor onbemande luchtvaartuigen die worden beschouwd als speelgoed in de zin van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad.”

Bemerk dat laatste dus: registratie van de operator is dus niét nodig voor drone-bestuurders waarvan de drone (<250 gram) dus als speelgoed beschouwd worden…  Als je de definitie van speelgoed opzoekt, moet er zéker een CE-keurmerk op staan.

Overzichtstabel

(Klik om te vergroten)

En wat nu voor recreatieve vluchten met kleine drones?

Uit deze bovenstaande tabel blijkt, in de “Open Categorie”, voldoenend aan de voorwaarden, met de DJI Tello of DJI Mavic Mini als Drone in de klasse C0, dat we:

  • Over ‘wat’ mensen mogen vliegen die niet met iets bewusts bezig zijn;
  • De handleiding moeten kennen en de leeftijd van de operator er niet toe doet;
  • Onze speelgoeddrone maximaal 250 gram mag wegen;
  • Onze topsnelheid 19 m/s mag zijn (dit is 68,4 km/u)
  • Ons maximaal te behalen hoogte boven het opstijgpunt maximaal 120m mag zijn;
  • We geen electronisch ID en geen geo-awareness moeten hebben;
  • We wél als operator geregistreerd moeten zijn (de Tello beschikt immers over een camera).

Blijf natuurlijk in VLOS en ver weg van elke gevaarlijke no-fly zone zoals een vliegveld e.d. Wat we ook vernamen: na 1 juli 2022 moet je drone voorzien zijn van een C0, C1, C2, C3 of C4 CE label.Let op met mensen(massa’s)

Wil je over een menigte vliegen, kom je met eender welke drone altijd in de certified categorie terecht en zal je een risico-analyse moeten maken om een goedkeuring te krijgen. Een menigte staat omschreven als een groep mensen die door het aantal mensen niet meer kan uitwijken of wegvluchten. Dat is dus steeds voor interpretatie vatbaar, maar bijvoorbeeld festivals, sportstadions of straatparade’s lijken daar dus altijd onder te vallen. Wil je over of dichtbij een klein aantal mensen vliegen, dan hangt het van de CE-markering van de fabrikant af in welke categorie de vlucht valt. Die wordt bepaald op basis het gewicht en de impact tijdens een crash.

 

Officiële bronnen

Al deze informatie is louter informatief en wordt aangevuld volgens best effort met referenties eens gepubliceerd op de officiële websites. Raadpleeg steeds de officiële bronnen voor een vlucht. Mocht je hier een fout vinden of ontbreekt er iets belangrijks, laat het ons alsjeblieft weten. Zo helpen we elkaar! 

Let op: vóór 1 juli 2020 kan de informatie op officiële websites (bewust) nog niet aangepast zijn. 

Referentiemateriaal


  • Ook handig: dronevliegen in andere landen buiten Europa? Check droneopreis.nl