Juridisch

Welke reglementering geldt er rond drones? Waar moet je als dronepiloot mee rekening houden en waaraan moet je voldoen? We zetten alle bepaling even op een rijtje. 

!!! De hier weergegeven wetgeving is geldig tot 1 juli 2020.Vanaf 1 juli 2020 geldt er een nieuwe Europese wetgeving. 

Dronewetgeving in België

 • Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een maximum opstijgmassa van niet meer dan 150 kg en bestuurd vanaf een grondcontrolestation.
 • Een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd luchtvaartuig exclusief gebruikt voor sportieve en recreatieve doeleinden.
 • Een drone kan ook gecatalogiseerd worden als een staatsluchtvaartuig. Dit is een luchtvaartuig dat gebruikt wordt voor operaties van militairen, douane, politie, opsporing en redding, brandbestrijding, kust-overwaking of operaties of analoge activiteiten onder controle en de verantwoordelijkheid van de Staat, ondernomen in het algemeen belang door een organisatie op vraag van de publieke overheid. Het DGLV is niet bevoegd voor deze staatsluchtvaartuigen.
(Bron: FOD Mobiliteit)
Als we de wetgeving hier in België erop naslaan, is de drone die we gebruiken voor onze races en op deze website, eentje voor recreatieve/private use doeleinden, mits gebruik op privéterrein. Immers:
 • de Tello is immers beperkt tot 10m hoogte
 • weegt (veel) minder dan 1 kg
LET OP! Gebruik je het toch buiten deze voorwaarden, dan valt de drone onder een andere klasse. (Klasse 2) Immers, het gebruik is één van de parameters voor klassebepaling. (Bron: FOD Mobiliteit)
 • De drone kan enkel gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
 • De drone is beperkt tot een maximale opstijgmassa van minder dan 1 kg.
 • De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 10 m boven de grond.
 • De vlucht mag enkel boven privéterrein plaats vinden. Indien het niet uw eigen privéterrein is, hebt u toestemming nodig van de eigenaar.
 • De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven. (VLOS)
 • De piloot moet de algemene veiligheidsmaatregelen (zoals bepaald door de FOD Mobiliteit en vervoer) in acht nemen, net zoals bij elke andere drone.
TIP: vergewis je ervan dat je familiale verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor de activiteiten van een op afstand bestuurd luchtvaartuig. (Bron: FOD Mobiliteit)
Neen, mits respecteren van de beperkingen voor privégebruik. Als je jouw drone privé wilt gebruiken en de regels volgt, heb je geen registratie van de drone, geen attest van afstandspiloot, geen bewijs van bevoegdheid of geen toelating voor de vlucht nodig. Bron: FOD Mobiliteit

Wat je best doet:

 • Controleer je drone vóór elke vlucht.
 • Vlieg enkel bij daglicht en goed weer.
 • Hou je drone in het zicht tijdens de vlucht. (VLOS)
 • Vlieg enkel boven privéterrein (mits toestemming).
 • Vlieg niet hoger dan 10 m (+/- de hoogte van een huis).
 • Vraag altijd toestemming als je foto’s of filmpjes maakt.
 • Hou een veilige afstand van mensen en goederen.

Wat je best niet doet:

 • Vlieg niet met een drone van meer dan 1 kg;
 • Vlieg niet over mensen;
 • Vlieg niet in of nabij risicozones zoals industriële complexen, nucleaire installaties, gevangenissen;
 • Vlieg niet in of boven publieke ruimtes;
 • Vlieg niet boven spoor-, water- en auto(snel)wegen;
 • Vlieg niet in de buurt van luchthavens. (respecteer dus de no-fly zone. Afstanden tot luchthavens: 1,5 zeemijl (+/- 3km), afstand tot vliegvelden/helihavens 0.5 zeemijl (1.8km))
(Bron: FOD Mobiliteit)

Handig om weten:

Met deze website/app kan je makkelijk de no-fly zones in België ontdekken. Op het moment van schrijven is dit voor grote drones opgezet, voor recreatieve vluchten moet er nog een beter kaartje komen.

Volledige wetgeving België op Belgium.be

Dronewetgeving in het buitenland

 • Voor je naar het buitenland vertrekt, controleer de dronewetgeving voor het land in kwestie op de officiële website(s).
 • Controleer ook richtlijnen rond vervoer van drones en LiPo-batterijen op de website van elke vervoermaatschappij die je gebruikt. Vaak gelden er beperkingen (zoals in het vliegtuig). Meestal is de stelregel: handbagage & gebruik van een LiPo-bag.
In élk land wat we onderzochten (EU) zijn volgende regels van kracht, net zoals in België:
 • Verboden om te vliegen over steden, waterwegen, wegen, treinsporen, mensen, etc. Bewaar afstand.
 • Verboden om 's nachts te vliegen. Vlieg enkel overdag.
 • Verboden van afstandsvluchten te maken, hou altijd je drone in VLOS
 • Verboden van te vliegen rond luchthavens, militaire installaties, nucleaire installaties, gevangenissen etc. en te vliegen in no-fly zones (check ook deze steeds per land)
 • Verboden te vliegen voor commerciële doeleinden. Op dat moment gelden altijd héél specifieke wetgevingen.
 • Tip: respecteer de privacy ten allen tijde.
Per land gelden soms andere regels voor wat de cijfertjes betreft: hoe ver van je, hoe hoog, hoe zwaar. We zetten ze even op een rijtje. Wederom: best checken bij de officiële instanties.

Overzichtstabel

Buurlanden

Item (Max.) BE NL UK FR DE
Gewicht (kg) 1 ? 20 ? 2
Hoogte (m)* 10 120 122 150 100
Afstand (m)** ? ? 500 ? ?
ID-tag drone ? ? ? ? Ja°
Verzekering (BA) ? ? ? ? Ja

Andere landen

Item (Max.) SP IT AU GR TR
Gewicht (kg) 2 ? 0,3 ? 0,5
Hoogte (m)* 120 70 120 120 120
Afstand (m)** 500 200 ? 500 ?
ID-tag drone Ja°° ? ? ? ?
Verzekering (BA) ? ? ? ? ?

Legende

 • * = tot de grond
 • ** = tot de piloot
 • ° = sticker met gegevens eigenaar (naam, adres)
 • °° = onbrandbaar plaatje met gegevens eigenaar (naam, adres)

Goed om weten:

 • Handig: voor vele landen bestaan overzichtskaarten. Je vindt er enkele onderaan onze "Juridisch"-pagina.
 • Let op voor Griekenland: ook een verbod op beelden te nemen van archeologische sites bij je vlucht. Best die dus ook als 'no-fly zone' te betitelen.
 • Een fout gevonden in deze pagina? Signaleer het ons.

De informatie die we hier verstrekken is puur ter referentie. Kijk, voor vertrek naar buitenland en/of vluchten, steeds de door de resp. overheidsinstanties verstrekte informatie na. Informatie wijzigt immers. Better safe than sorry! 

Vliegen met je drone: overzichtskaarten per land

Selecteer, waar mogelijk, steeds “recreatief drone vliegen” voor accurate gegevens voor je vlucht met je DJI Tello minidrone.