Les 27: mag ik vliegen in Belgische Natura2000-natuurgebieden?

Met de komst van de nieuwe dronewetgeving en de hoepels die een dronepiloot moet doorspringen alvorens veilig en correct te kunnen vliegen, wordt de situatie er -ondanks alles- niet duidelijker op, want wat met Belgische natuurgebieden? 

Let op

Deze pagina wordt constant verbeterd met de info die men ons aanreikt. Wij zijn geen juristen, we proberen enkel een duidelijkheid te scheppen voor onze hobby, veilig en verantwoord drone-vliegen. We kijken, als fan, natuurlijk ook naar wat mogelijk is. Kijk dus alles na voor jouw persoonlijke situatie en stuur ons zeker feedback waarmee we deze pagina kunnen actualiseren. (Laatste update: 13/08/2022)Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van 2000 beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Immers, de natuur moet beschermd worden. Daarom zijn er ook speciale regels om die domeinen te beschermen. De lijst van domeinen waarover het gaat is eindig, en kan je vinden op hun website, https://natura2000.vlaanderen.be voor Vlaanderen en deze link voor Wallonië, of ruimer op de Europese Natura 2000-kaart “The Natura 2000 viewer“. Het betreft 304 gebieden, namelijk 240 in Wallonië, 61 in Vlaanderen en 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hier gaat het dus énkel over deze Natura 2000-domeinen, niét over ‘natuurdomeinen’ in het algemeen.

Mag ik vliegen met mijn drone in een Natura 2000-gebied?

Wat zegt de wet?

Als men het heeft over dronevluchten binnen een Natura 2000-gebied, verwijst men altijd naar het “Natuurdecreet van 21/10/1997, artikel 35, paragraaf 2, deel 12”:

Binnen de natuurreservaten, vermeld in artikel 16ter decies,  is het verboden, behoudens ontheffing in een overeenkomstig dit decreet goedgekeurd beheerplan: (…) 12° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard.”

Dit decreet is echter verouderd. Daarmee moet je rekening houden. Wie dit zo apart citeert, citeert dus onvolledige informatie. De Belgische wetgeving zegt...

Verder lezen?

Je ziet dit bericht omdat het vervolg van dit artikel is voorbehouden voor onze leden (en je niet ingelogd bent).

Tip: Klik onderaan deze pagina op "inloggen" & lees rustig verder.  

Nog geen lid? Geen probleem! Je kan gratis lid worden van FDR1 en toegang krijgen tot alle extra informatie zoals deze.