Verouderde politiereglementen wat betreft vliegen met een drone

Home Forums Varia – Wetgeving Verouderde politiereglementen wat betreft vliegen met een drone

Weergave van 3 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • #4786

   Ik merk dat diverse nochtans actuele politiereglementen verwijzen naar de oude drone wetgeving en vereisen dat de dronepiloot een schriftelijke toestemming van de burgemeester op zak heeft.
   Wat kan men doen mocht men aangesproken worden door de politie wanneer je vliegt volgens de Europese wetgeving in een volgens Droneguide toegelaten gebied?
   Is het wettelijk mogelijk om het vliegen met een drone in een toegelaten gebied te verbieden?

   Enkele voorbeelden:

   Politiecodex Antwerpen: “Artikel 101bis.
   §1. Onder “drone” wordt verstaan elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand
   bestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april
   2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch
   luchtruim.
   §2. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en stedelijke regelgeving, moet de
   eigenaar of de piloot elke vluchtuitvoering klasse 1 en 2118 boven het grondgebied van de stad
   Antwerpen, vooraf melden aan de burgemeester via het daartoe bestemde formulier. ”

   Politiereglement Brasschaat: “Art.6.7. drones
   §1. Onder “drone” wordt verstaan elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand
   bestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met
   betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim.
   §2. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en stedelijke regelgeving, moet de eigenaar
   of de piloot elke vluchtuitvoering klasse 1 en 266 boven het grondgebied van de gemeente horende
   vooraf melden aan de burgemeester via het daartoe bestemde formulier.
   §3. De piloot moet de ontvangstbevestiging van de melding zoals voorzien in §2 tijdens de vlucht bij
   zich dragen en op eerste verzoek tonen aan de bevoegde politie- of gemeentediensten.
   §4. De burgemeester kan te allen tijde voorwaarden opleggen of kan de vlucht verbieden wanneer de
   openbare orde in het gedrang komt.

  • #4787
   Steven
   Sleutelbeheerder

   Hoi,

   Uit goede bron weet ik dat de politie zelf hun kennis mooi bijschaaft rond drones en de drone-wetgeving. Vaak loopt echter een lokaal politiereglement nog achter.

   Mocht je dus aangesproken worden door een agent, blijf kalm, zet alles aan de grond en vraag waarom ze je aanspreken. Mochten ze dit doen op basis van de oude wetgeving, verwijs hen naar de nieuwe Europese Wetgeving van kracht sinds 31/12/2020. (Regulation (EU) 2019/947) Je kan ook even je smartphone erbij halen en de site van het DGLV / FOD Mobiliteit openen. Gebruik officieel door hen erkende instanties. Linken vind je op onze https://www.fdr1.be/wet – pagina onderaan.

   Toon hen aan dat je volgens de regels vliegt: toon je UAS operator-inschrijving, eventueel je A1/A3-examenbewijsje. Zie dat je steeds je papierwerk meehebt. Toon Droneguide. Vooral, discussieer niet, blijf kalm.

   Mocht men issues over privacy hebben, beantwoord kalm hun vragen hoe je die respecteert. Toon aan dat je voldoende hoogte hield en je niet zomaar opnames maakt of zo. Bij twijfel, geef hen gelijk, het is hun taak dit aan te kaarten.

   Let wel op dat je niet aan het vliegen bent in Natura2000-gebieden, dit is een grijze zone op dit moment in de wet, en niet vanop privé-terrein opstijgend waar je geen toestemming hebt van de eigenaars.

   Vermijd situaties zoals deze van een bevriende dronefan in Nederland: https://www.fdr1.be/nederland-op-zn-smalst-van-droneplezier-naar-dronefrustratie/

   Veel succes!

  • #4788
   Stijn Vanelderen
   Bijdrager

   mss even aansluitend; ook even opgezocht of er dergelijke regels in Hasselt van kracht zijn; Daar vind ik ook een artikel (dat verwijst naar een KB van 2016) dat zegt dat commerciële vluchten aangevraagd en goedgekeurd moeten worden door de burgemeester.
   Ik heb de betrokken dienst een mailtje gestuurd voor meer uitleg, gezien er nu een nieuwe europeese wetgeving is. Ik zal hun antwoord ook delen als ik dit krijg.

  • #4789
   Steven
   Sleutelbeheerder

   Het onderscheid tussen “commercieel en particulier” is weggevallen met de nieuwe wetgeving. Aldus kan dit niet meer geldig zijn. Ook wanneer melding gemaakt wordt van “Klasse 1” en “Klasse 2” is een reglement niet meer van toepassing. Deze klasses bestaan immers niet meer.

Weergave van 3 geneste reacties
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.