CE-keurmerk

De CE-markering (Conformité Européenne) geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen…

CTA

“Controlled Airspace”. Gecontroleerd luchtruim door verkeersleiding.

CTR

“Controlled Traffic Region”. Gebied gecontroleerd door luchtverkeersleiding.