CE-keurmerk

De CE-markering (Conformité Européenne) geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen…

CineWhoop

Een CineWhoop is een kleine drone, meestal met 3 inch-propellers en propellerbeschermers die men ook wel…

CTA

“Controlled Airspace”. Gecontroleerd luchtruim door verkeersleiding.

CTR

“Controlled Traffic Region”. Gebied gecontroleerd door luchtverkeersleiding.