FAA

“Federal Aviation Administration”: het departement in de Verenigde Staten dat zich bezig houdt met de regulering…

FDR1°

Acroniem voor “Formula DR-One” (‘Formula dee ar wan’ uitgesproken), een woordspeling op ‘Formula’ en ‘Drone’, onze…

fly away

Het ongewild wegvliegen van je drone, door verlies van controle door falen van de controller of…

FPL

“Flight Planning”, vliegplannen.

FPV

“First Person View”. In realtime kunnen kijken naar het beeld vanuit je drone ‘alsof je er…