FAA

” Federal Aviation Administration”: het departement in de Verenigde Staten dat zich bezig houdt met de…

FDR1

Acroniem voor “Formula DR-One” (‘Formula dee ar wan’ uitgesproken), een woordspeling op ‘Formula Drone’, onze minidrone-competitie.

fly away

Het ongewild wegvliegen van je drone, door verlies van controle door falen van de controller of…

FPV

“First Person View”. In realtime kunnen kijken naar het beeld vanuit je drone ‘alsof je er…