SARPs

“Standards And Recommended Practices” – standaardnormen en aanbevelingen

SDK

SDK is de universele afkorting voor Software Development Kit, ook wel: ‘devkit’ soms genoemd. Een SDK…

sUAS

small Unmanned Aircraft System. Wederom een synoniem voor ‘drone’ in de ruime zin.

SUSA

“Small Unmanned Surveillance Aircraft” – klein onbemand verkenningsluchtvaartuig.