EASA

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Aviation Safety Agency) is een agentschap…

ESC°

“Electronic Speed Controller” – Toestel dat elektrisch werkt om de snelheid te begrenzen.

EUKA

De Vlaamse Dronefederatie. EUKA is deel van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie.