H2H

Human To Human, van mens tot mens. Een term om aan te duiden dat de competitie…

Head tracking

Een optie van (dure) VR-brillen waarmee de beweging van je hoofd vertaald worden in de beweging…

HTA

Helicopter Training Area.