A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

Video latency

Vertraging in wat je camera ziet ten opzichte wat je ziet op je scherm of VR-bril.

VLL1

“Very Low Level 1” – aanduiding van een luchtruim (geozone) waar luchtverkeer wel heel laag (kan)…

VLL2

“Very Low Level 2” – aanduiding van een luchtruim (geozone) waar luchtverkeer wel heel laag (kan)…

VLOS

Visual Line of Sight, kortom “wat je met je ogen kan zien vanop je plaats”.

VPS

“Vision positioning system” – het geheel van naar beneden kijkende camera’s en sensoren onder de drone…

VTOL

Vertical Take-Off and Landing: het toestel stijgt op en landt als een drone of helicopter, maar…