Video latency

Vertraging in wat je camera ziet ten opzichte wat je ziet op je scherm of VR-bril.

VLOS

Visual Line of Sight, kortom “wat je met je ogen kan zien vanop je plaats”.

VPS

“Vision positioning system” – het geheel van naar beneden kijkende camera’s en sensoren onder de drone…