dronie

Het modewoord om te zeggen “drone selfie”: vaak een beweging waar je jezelf centraal plaatst en de drone van je wegvliegt om zo de locatie te onthullen.