IOC

Intelligent Orientation Control – normaal is de stick naar voor bewegen de neus naar voren laten bewegen van de drone. Hier is dit niet zo: “vooruitbewegen” is losgekoppeld van het toestel en kan (bijvoorbeeld) vanuit het gezichtspunt van de piloot zijn.