A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

Remote ID

“Remote ID” of  “directe identificatie op afstand” : een systeem dat zorgt voor de lokale uitzending van informatie over een geëxploiteerde UAS, met inbegrip van de markering van het UAS, zodat die informatie kan worden verkregen zonder fysieke toegang tot het UAS.

Vrij vertaald: de hi-tech ‘nummerplaat’ van jouw drone die jouw exploitantennummer uitzendt voor overheidsinstanties e.d. 

Meer op o.a. Remote ID: Wat? Wanneer? Hoe?