1 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

Remote ID

“Remote ID” of  “directe identificatie op afstand” : een systeem dat zorgt voor de lokale uitzending van informatie over een geëxploiteerde UAS, met inbegrip van de markering van het UAS, zodat die informatie kan worden verkregen zonder fysieke toegang tot het UAS.

Vrij vertaald: de hi-tech ‘nummerplaat’ van jouw drone die jouw exploitantennummer uitzendt voor overheidsinstanties e.d. 

Volgens de wetgeving:

“directe identificatie op afstand”: een systeem dat zorgt voor de lokale uitzending van informatie over een geëxploiteerde UA, met inbegrip van de markering van het UA, zodat die informatie kan worden verkregen zonder fysieke toegang tot het UA; 

(Art. 15) Als de lidstaten geografische UAS-zones afbakenen om redenen van veiligheid, beveiliging, privacy of milieu, mogen zij: (…) alleen toegang verlenen tot UAS die met bepaalde technische functies zijn uitgerust, met name systemen voor identificatie op afstand of geobewustzijnssystemen.  

(UAS.OPEN.020/030/040) (De vluchten in de Open Categorie) worden verricht met een onbemand luchtvaartuig dat is gemarkeerd als klasse C1/2/3/4 en voldoet aan de eisen van die klasse,  (…) dat wordt geëxploiteerd met een systeem voor directe identificatie op afstand en een geobewustzijnsfunctie die actief en up-to-date zijn.