RTH

“Return To Home” – een functie van GPS-gebruikende drones om bij 1 druk op een knop terug te vliegen, volgens een bepaalde sequentie, naar het punt van opstijgen.