A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Th To

TOW°

Take-Off Weight, vaak als (onjuiste?) verkorte term van “MTOW” (Maximum-). Gewicht vaak zo genoemd als contrast met “Gross Weight”, omdat tijdens een vlucht bijvoorbeeld brandstof gebruikt wordt en aldus het gewicht van de UAS kleiner wordt. MTOM blijft echter gelijk.