UAV

letterlijk: unmanned aerial vehicle. Elk toestel dus dat zelf, zonder piloot aan boord, kan vliegen. Net zoals een drone dus, maar vaak meer de AI-achtige toestellen voor legerdoeleinden e.d.