ARP°

Airport/Aerodrome Reference Point. Term om locatie op een kaart van een luchthaven aan te duiden van welk punt alles gemeten wordt.